Etterbestilling av skole- og barnehagefoto

Dette foregår nå under «Butikk«. Der finner du de alternativene som gjelder for skolefoto, og kan velge derfra.