Fra 1/10-2020 legger vi ned vårt studio og butikk.

Vi vil fortsatt fotografere ute i bedrifter, barnehager, skoler og gruppebilder av konfirmanter.
Det vil fortsatt være mulig å få bestilt bilder fra eldre fotograferinger. Vi kan kontaktes på telefon.

Tlf. +47 99264925